Fixture B-type
20-07-2021
  • Thiết kế Implant loại B có sẵn phần kết nối mô mềm với chiều cao 2.5mm. Phần cổ Implant đặt cao hơn vỏ xương và không cần thực hiện phẫu thuật thì hai sau khi tích hợp xương hoàn thành.
  • Implant loại B được dùng phổ biến trong những ca cuối hàm hoặc giữa hàm trên hoặc giữa hàm dưới, ví dụ trường hợp có chiều dọc tốt, loại bỏ nguy cơ chịu lực lên Implant trước khi tích hợp xương. Loại này được sử dụng trong các trường hợp muốn phục hình tức thì với mô mềm tốt.
Sản phẩm nổi bật
Mytis Arrow Implant
One-Stage Implant Standard-type Two-Piece,
Mytis Arrow Implant System
One-Stage Implant Standard-type Two-Piece,
BỘT XƯƠNG
Sử dụng nguyên liệu là các hạt tinh thể β – TCP có độ tinh khiết cao
Dụng cụ phẫu thuật & cấy ghép
Bộ mũi khoan phẫu thuật Implant
(Surgical Kit)