Bộ mũi khoan phẫu thuật Implant
15-05-2018

Bộ mũi khoan phẫu thuật Implant

 1. Lindemann Drill:  Mũi khoan Lindermann
 2. Spiral Drill:  Mũi khoan xoắn
 3. Depth Measure:  Thăm đo chiều sâu
 4. CA/ Driver:  Cần vặn tay khoan
 5. CA/ HEX Driver:  Cần vặn tay khoan HEX
 6. WR/Driver:  Cần vặn tay
 7. WR/ HEX Driver:  Cần vặn tay HEX
 8. Drill Stopper:  Đai chặn mũi khoan
 9. Bone Trimming:  Mũi cạo xương
 10. Drill Extension:  Nối dài mũi khoan
 11. Extension:  Đầu nối dài
 12. Drill Holder:  Đầu nối tay khoan
 13. DS Hand Wrench:  Đai vặn tay
 14. DS Torque Ratchet Wrench:  Tay vặn đo lực

 

 

 

Sản phẩm nổi bật
Mytis Arrow Implant
One-Stage Implant Standard-type Two-Piece,
Mytis Arrow Implant System
One-Stage Implant Standard-type Two-Piece,
BỘT XƯƠNG
Sử dụng nguyên liệu là các hạt tinh thể β – TCP có độ tinh khiết cao
Dụng cụ phẫu thuật & cấy ghép
Bộ mũi khoan phẫu thuật Implant
(Surgical Kit)