Fixture E-type
20-07-2021
  • Implant loại E có thiết kế giống loại B với phần liên kết mô mềm cao 0.8mm. Phần cổ Implant đặt cao hơn vỏ xương và không cần thực hiện phẫu thuật thì hai sau khi tích hợp xương hoàn thành.
  • Khi cấy ghép trên bệnh nhân có phần lợi mỏng và thiếu, phần đỉnh Implant vẫn lộ trong miệng, giảm bớt phần phẫu thuật lần hai. Khi sử dụng loại này, bác sĩ cần tính toán kỹ các răng xung quanh cũng như răng đối.
Sản phẩm nổi bật
Mytis Arrow Implant
One-Stage Implant Standard-type Two-Piece,
Mytis Arrow Implant System
One-Stage Implant Standard-type Two-Piece,
BỘT XƯƠNG
Sử dụng nguyên liệu là các hạt tinh thể β – TCP có độ tinh khiết cao
Dụng cụ phẫu thuật & cấy ghép
Bộ mũi khoan phẫu thuật Implant
(Surgical Kit)