Fix Me-type
20-07-2021
  • Implant loại Me có thiết kế ren giống loại St, ren cắt sắc và cao, tăng cường khả năng tự khoan và bám vào xương vỏ tốt.
  • Với thiết kế phần đỉnh tròn, Implant loại Me đáp ứng tốt yêu cầu ổn định sơ khởi khi nâng xoang.
Sản phẩm nổi bật
Mytis Arrow Implant
One-Stage Implant Standard-type Two-Piece,
Mytis Arrow Implant System
One-Stage Implant Standard-type Two-Piece,
BỘT XƯƠNG
Sử dụng nguyên liệu là các hạt tinh thể β – TCP có độ tinh khiết cao
Dụng cụ phẫu thuật & cấy ghép
Bộ mũi khoan phẫu thuật Implant
(Surgical Kit)